Choď na obsah Choď na menu

História obce - prehľad dôležitých udalostí v obci

Prehľad dôležitých udalostí v obci:

- v roku 1952 bola zavedená v obci elektrina,

- rok 1956 - prvý autobu ERENDE

- 1975 - výstavba cesty cez Ubči ( do roku 1975 sa chodilo do Sniny cez obce Ladomírov a Kolonicu)

- 1977 - kolektivizácia

- 1968 - otvorenie novej školy ročníky 1. - 5.

- 1977 - otvorenie škôlky

- 1984 založenie ženskej folklórnej skupiny p. Annou Cúrovou

- 1993 - posviacka pravoslávneho chrámu sv. proroka Eliáša v časti Kalná

- 1993 - dokončenie výstavby nového obecného úradu s kultúrnym domom

- 1994 - posviacka pravoslávneho chrámu sv. veľkomučeníka Juraja v Roztokách

- 1994 postavený nový pravoslávny farský úrad v časti Roztoka

- 1995 - otvorenie predajne zmiešaného tovaru Espresso v časti Kalná - vedúca p. E. Turbáková

- 2002 - nový asfaltový koberec - miestna časť Korea

- 2006 - nový asfaltový koberec - časť Potučok

- 2007 - rekonštrukcia verejného osvetlenia - inštalované úsporné osvetlenie

         - výstavba dvoch murovaných autobusových zastávok

         - ozvučenie kultúrneho domu

         - výstavba chodníkov na cintoríne v Kalnej

- 2008 - výstavba autobusovej čakárne

          - rekonštrukcia cintorína

         - rekonštrukcia obecného rozhlasu

         - urobená oddychová zóna

         - 1. ročník Stretnutia rodákov - začiatok tradície festival v obci

        - udelenie čestného občianstva obce Kalná Roztoka národnému umelcovi Ukrajiny - rodákovi našej obce - Ernestovi Kontratovičovi - pri príležitosti jeho 96. narodenín

- 2009 - presun územia obce Klenová do katastra obce Kalná Roztoka - pozemky, kde sa nachádza ihrisko a obecný úrad s kultúrnym domom

- zateplenie budovy školy

- rekonštrukcia oporných múrov

- asfaltové cesty na oba cintoríny

-- 2010 - začiatok výstavby domu smútku v časti Kalná

            - založenie ZO JDS - 43 členov

- 2011 - dokončovanie domu smútku

           - oplotenie domu smútku

- 2012 - založenie organizácie  Rusínskej obrody - predsedníčka - Miroslava Kirová

          - kolaudácia a vysviacka domu smútku

- 2013 - parkovisko pri dome smútku

         - prístavba kuchyne pri kultúrnom dome

        - chodníky na cintoríne v časti Roztoka

       - rekonštrukcia pravoslávneho chrámu v časti Kalná

       -  návšteva veľvyslanca USA, Teodora Sedgwicka

-2014 - výmena okien a dverí v kultúrnom dome

         - vybavenie novej kuchyne

        - rekonštrukcia strechy na NKP

- 2015 - prístavba skladu pri sále kultúrneho domu

          - prístavba školskej jedálne

          - dokončené zateplenie školy

          - zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu

- 2016 - oplotenie cintorína v časti Roztoka

          - deň obce Kalná Roztoka v skanzene v  Humennom

          - posviacka zrekonštuovanej NKP -  dreveného kostolíka sv. Jána Krstiteľa v časti Kalná

 

 

 

Portrét

Posledné fotografie

Archív

Kalendár
máj / 2020

Kontakt

Obecný úrad Kalná Roztoka

Kalná Roztoka č. 199
067 72 Klenová

Úradné hodiny:
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok: 7.00 - 15.00
Streda: 7.00 - 17.00
Štvrtok: 7.00 - 15.00
Piatok: 7.00 - 13.00

tel: 057/7580186 mobil: 0918 340 655

kalnaroztoka@lekosonline.sk